سخنی درباره کابینه دولت دوازدهم | امیر خرم

Filed under مقاله

این روزها در هر سرا و محفل سیاسی، سخن از ترکیب کابینه دوازدهم است. محافظه کاران که بنام اصول گرایان خود را معرفی می کنند، متوقع هستند که ترکیب کابینه می بایست به نسبت رای دو جریان حاضر در انتخابات باشد و آنها نیز سهمی از وزرا داشته باشند. در مقابل اصلاح طلبان نیز بدلیل آنکه پیروزی آقای روحانی را نتیجه حمایت خود می دانند، انتظار دارند که افراد شاخصی از این جریان در کابینه حضور داشته باشند.

اما به اعتقاد نگارنده، جامعه کنونی ایران در حال یک تغییر گفتمان یا پارادایم شیفت (Paradigm Shift) است. اولین نتیجه این پارادایم شیفت هم تغییر دوگانه اصلاح طلب – اصول گرا به دو اردوگاه سیاسی جدید ذیل گفتمان های عقلانی – افراطی خواهد بود (نگارنده در آینده نزدیک این بحث را از زاویه تحلیل گفتمان بطور مُطول و کامل در مقاله ای جداگانه تبیین خواهد کرد).

این تغییر گفتمان باعث خواهد گردید که مزربندی فعلی میان نیروهای سیاسی بطور جدی دستخوش تغییر گردد. هم نیروهای سیاسی درون اردوگاه اصلاح طلبان و هم نیروهای درون اردوگاه اصول گرایان انسجام فعلی خود را از دست خواهند داد و حول محورهای جدیدی کنار یکدیگر قرار خواهند گرفت. چه بسا بخشی از نیروهای اصلاح طلب و بخشی از نیروهایی که تاکنون تحت عنوان اصول گرا شناخته می شدند، در شرایط سیاسی جدید در کنار یکدیگر قرار گیرند و نیز این امکان بسیار محتمل است که از هر دو اردوگاه، جمعی از نیروهای سیاسی کنار گذارده شوند.

تفاوت میان نگاه جناب آقای روحانی در جایگاه رییس جمهور با نگاه شخصیت های سیاسی برجسته ای مانند جناب خاتمی یا سایر افراد شاخص جریان های سیاسی اصلاح طلب و اصول گرا در همین نکته نهفته است که نیروهای سیاسی همچنان شرایط را بر اساس گفتمان موجود تحلیل می کنند و مطالبات خود را نیز بر اساس همان گفتمان مطرح می نمایند، لیکن جناب آقای روحانی و نیروهای سیاسی همراه با ایشان، بر اساس گفتمان در حال شکل گیری (گفتمان عقلانی)، شرایط پیش رو را تحلیل می کنند. لذا منطق حکم میکند بجای سهم خواهی حزبی و جناحی، از آقای رییس جمهور خواسته شود کسانی را برای کابینه خود برگزیند که بدور از دیدگاه حزبی، متعلق به گفتمان در حال شکل گیریِ مبتنی بر عقلانیت باشند. منافع و امنیت ملی را در ابعاد مختلف بخوبی بشناسند و توان حفظ و افزودن بر آنها را نیز داشته باشند.

از آنچه در حال رخداد است نه گریزی است و نه گزیری. این تغییر گفتمان قطعاً به توسعه کشور در ابعاد مختلف کمک بسیاری خواهد کرد و لذا نیروهای سیاسی باید خود را برای این تغییر گفتمان و تبعات آن، از هم اکنون آماده کنند.

توضیح سایت ندای آزادی: این نوشتار روز گذشته در کانال تلگرام سایت منتشر شد.


اشتراک گذاری

     Balatarin