گزارش تصویری؛ حضور اعضای نهضت آزادی ایران در کنگره سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی

Filed under گزارش

ندای آزادی: حضور اعضای نهضت آزادی ایران در کنگره سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی.

دوازدهمین کنگره سازمان عدالت و آزادی دو روز پیش برگزار شد. در همین زمینه

حضور مهندس توسلی و مهندس بازرگان، اعضای شورای مرکزی نهضت آزادی ایران، در کنگره سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی

حضور مهندس توسلی و مهندس بازرگان، اعضای شورای مرکزی نهضت آزادی ایران، در کنگره سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی

حضور اعضای نهضت آزادی ایران در کنگره سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی

حضور اعضای نهضت آزادی ایران در کنگره سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی

حضور اعضای نهضت آزادی ایران در کنگره سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی - مهدی معتمدی مهر، عماد بهاور

حضور اعضای نهضت آزادی ایران در کنگره سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی – مهدی معتمدی مهر، عماد بهاور

حضور اعضای نهضت آزادی ایران در کنگره سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی

حضور اعضای نهضت آزادی ایران در کنگره سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی


اشتراک گذاری

     Balatarin