مراسم نکوداشت “دکتر ابراهیم یزدی”

Filed under اخبار, خبر متحرک, سرخط اخبار

Yazdi_40_01

مراسم نکوداشت “دکتر ابراهیم یزدی”

سخنرانان:
مهندس محمد توسلی، دبیرکل نهصت آزادی ایران
دکتر یوسف یزدی، فرزند زنده یاد ابراهیم یزدی
دکتر حسین رفیعی، استاد بازنشسته دانشگاه تهران

چهل روز بی تو

برای تو و بازرگان و … هر انسان و آدم راستینی واژه “مرگ” را به کار نمیبریم که مسافرانی هستید که شایستگان و بایستگان دیر یا زود به شما خواهند پیوست و راهتان یکی است که همه از خداییم و به سوی خدا میرویم… و باید در رثای مردی بنالیم که در سیاست اخلاق و صبوری و شکوری و شجاعت و نجابت را به جامعه مان داد و خود را به کالبد استخوانی تبدیل کرد تا ما استخواندار و محکم بمانیم و بایستیم

اینک از آن روز (پنجم شهریور) تا به امروز چهل روز گذشته است. چهل روز از غروب غم انگیز و نا به هنگام ستاره پر فروغ (دکتر ابراهیم یزدی) مرد تلاش و ایمان و صداقت گذشت خلوتش ناگهانی بود و وجودش افتخار امیز و نبودنش مسلخ تلخ ناباوری، دلش دریای عشق بود و وجودش باران کرامت، ستاره ای بود که خاموش شد و خورشیدی بود که غروب کرد و دیگر صدایش از نهایت تاریکی و خلوت به گوش میرسد… اما از پذریش غیبتش و سفرش ناگزیریم. پس سلاممان را به بازرگان، سحابی طالقانی، چمران، شریعتی و … برسان و گاهی یادمان کن که یاد همیشه مایی و تو چراغ عظیم و همیشه روشن زمانه مایی

نهضت آزادی ایران – زنجان

احد رضایی


اشتراک گذاری

     Balatarin