کلیپی از نامه زنده یاد دکتر ابراهیم یزدی به راشد الغنوشی

Filed under خبر متحرک, گزارش

کلیپی از نامه زنده یاد دکتر ابراهیم یزدی به راشد الغنوشی؛ آماده شده برای برگزاری مراسم چهلم ایشان در شهر اراک که ممانعت غیرقانونی برخی نهادها، موجب لغو مراسم شد.


اشتراک گذاری

     Balatarin