Home » ۱۳۹۶ » خرداد » ۱۱
تناقض آمریکایی | فرید زکریا* (+ ویدیو)

تناقض آمریکایی | فرید زکریا* (+ ویدیو)

تقریبا همه حملات تروریستی در غرب، به نوعی ارتباطی با عربستان سعودی داشته و تقریبا هیچ کدام از آنها هیچ ارتباطی به ایران نداشته است. ترامپ، خط کشی عربستان سعودی درباره تروریسم را پذیرفته؛‌ خط کشی که اصلا هیچ تقصیری را متوجه پادشاهی (عربستان سعودی) نمی‌ داند و آن را به سمت ایران پاسکاری می‌ کند.