Home » ۱۳۹۶ » خرداد » ۲۱
لطفا” داعش را خوشحال نکنید! | ️️احسان محمدی

لطفا” داعش را خوشحال نکنید! | ️️احسان محمدی

وقتی این تلخی ها را می خوانم، می بینم داعش تنها ۱۷ جان عزیز از ما نگرفت، انگار بخشی از اتحاد ما را دزدید. این لذت را به آن موجودات متعفن ندهیم. آنها را شادمان نکنیم. کنار هم بمانیم. به احترام ایران عزیز در روزهای دشوار دوشادوش هم، فارغ از قومیت و زبان و گویش. یادمان نرود که تروریست ها وقتی شلیک می کردند از کسی نمی پرسیدند کُرد است یا لُر؟ بلوچ است یا فارس…

تصویر سند؛ برنامه٢٠٣٠ شهریور پارسال به اطلاع رهبری رسیده بود

تصویر سند؛ برنامه٢٠٣٠ شهریور پارسال به اطلاع رهبری رسیده بود

اینستاگرام حسن روحانی سندی منتشر کرد که نشان می‌دهد برنامه٢٠٣٠ شهریور پارسال به اطلاع رهبری رسیده بود.

عکس – آمار؛ ‏محل جغرافیایی توییت‌های طرفداران داعش در سال ۲۰۱۵

عکس – آمار؛ ‏محل جغرافیایی توییت‌های طرفداران داعش در سال ۲۰۱۵

‏محل جغرافیایی توییت‌های طرفداران داعش در سال ۲۰۱۵