Home » ۱۳۹۶ » خرداد » ۲۹
دبیر کل نهضت آزادی ایران: آزادی و استقلال آرمان راهبردی ملت ایران

دبیر کل نهضت آزادی ایران: آزادی و استقلال آرمان راهبردی ملت ایران

نهضت آزادی ایران در آستانه شصت و چهارمین سالگرد کودتای ضد دمکراتیک مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت مردمی دکتر محمد مصدق، به دولت‌مردان آمریکایی یادآور می‌شود که از تکرار اشتباهات گذشته که گذار به دموکراسی و توسعه در ایران را با چالش و تاخیر جبران ناپذیر روبرو کرده است، پرهیز کنند.

گرامی باد سالروز شهادت گونه دکتر علی شریعتی

گرامی باد سالروز شهادت گونه دکتر علی شریعتی

مراسم چهلمین یادمان دکتر علی شریعتی