Home » ۱۳۹۶ » مرداد » ۱۴
فیلم کوتاه؛ تاجزاده : مشکلاتِ روحانی

فیلم کوتاه؛ تاجزاده : مشکلاتِ روحانی

مشکلاتی که روحانی در این دو ماه بعد از انتخابات با آن مواجه شد، خاتمی در دولت دوم اصلاحات با ( مشابه ) آن نیز مواجه نبود.

بیانیه‌ء بیش از یک‌صد فعال مدنی و سیاسی:ما نگران سلامتی خانم رهنورد، مهدی کروبی و میرحسین موسوی هستیم

بیانیه‌ء بیش از یک‌صد فعال مدنی و سیاسی:ما نگران سلامتی خانم رهنورد، مهدی کروبی و میرحسین موسوی هستیم

حبس خانگی رهبران جنبش سبز به دستور ولی فقیه صورت گرفته و او در مقابل خواست مردم برای رفع حصر ایستاده است. در گردهمائی های انتخاباتی، مردم و به ویژه جوانان شعار می دادند: «‌پیام ما روشنه ـ حصر باید بشکنه». آقای روحانی در دوره قبل وعده شکست حصر را داده بود، اما به وعده اش عمل نکرد و گزارشی از موانع موجود برای رفع حصر به مردم ارائه نکرد. وزارت اطلاعات هم به آزار و اذیت رهبران جنبش سبر ادامه داد. خانواده آقای مهدی کروبی در اطلاعیه خود اعلام کردند: “چاره ای نداریم جز آنکه صریحا اعلام کنیم که در کنار شخص حاکم و سیستم فشل قضایی، رئیس جمهور و وزیر اطلاعات مسئول مستقیم جان محصورین می باشند”.