Home » ۱۳۹۶ » مرداد » ۱۸
مجلس یادبود پروفسور مریم میرزاخانی

مجلس یادبود پروفسور مریم میرزاخانی

مجلس یادبود پروفسور مریم میرزاخانی

تکذیب شایعات درباره دکتر ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران

تکذیب شایعات درباره دکتر ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران

متاسفانه امروز در فضای مجازی خبری از منابع مشکوک مبنی بر درگذشت آقای دکتر ابراهیم یزدی منتشر شده است. خوشبختانه بر اساس گزارش خانواده حال عمومی ایشان امروز از دیروز مناسب تر بوده است. هر گونه اطلاع رسانی در خصوص ایشان فقط از طریق یاران و خانواده انجام خواهد شد.