Home » ۱۳۹۶ » مرداد » ۲۱
ظریف: ترامپ می‌خواهد ایران را مقصر نشان دهد

ظریف: ترامپ می‌خواهد ایران را مقصر نشان دهد

ترامپ در حالی ایران را به پایبند نبودن به روح و متن برجام متهم می‌کند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکنون در شش گزارشی که در رابطه با اجرای برجام ارائه کرده است، پایبندی ایران به تعهداتش را مورد تأکید قرار داده است و کشورهای عضو گروه ١+۵ نیز اجرای برجام از سوی ایران را نیز تأیید کرده‌اند. بالعکس این آمریکاست که از زمان اجرای برجام و حتی قبل از آن به صراحت روح و حتی متن برجام را مستقیم و غیرمستقیم نقض کرده است.