Home » ۱۳۹۶ » مهر » ۱۳
همه‌پرسی از منظر حقوق بین‌الملل | دکتر پیروز مجتهدزاده

همه‌پرسی از منظر حقوق بین‌الملل | دکتر پیروز مجتهدزاده

بدیهی است که تا نتایج این همه‌پرسی از طرف دولت فدرال در بغداد به رسمیت شناخته نشود، اصل همه‌پرسی و نتایج آن همچنان «غیرقانونی» خواهد بود و حکومت خود مختار اقلیم نمی‌تواند بر اساس این دستاورد اعلام استقلال کند. اگرچه حکومت بارزانی اعلام کرده است که در حال حاضر چنین قصدی را ندارد ولی نمی‌توان به وعده‌های او دلخوش بود. اگر حکومت خودمختار کردستان چه امروز و چه صد سال دیگر بخواهد، بر اساس این همه‌پرسی، دست به اعلام استقلال زند، حمله نظامی همه کشورهای همسایه و دولت عراق را برای خود خریده است. اگر این احتمال حتمی را هم در نظر نگیریم، باز هم می‌دانیم که اعلام استقلال اقلیم کردستان هرگز مورد تأئید کسی قرار نخواهد گرفت؛ حتی اسرائیل که به منظور ایجاد دردسرهای سرزمینی برای ایران، وعده همه‌گونه حمایت از حکومت اقلیم در حرکت به طرف استقلال را می‌دهد، در عمل نخواهد توانست کردستان تجزیه شده غیرقانونی عراق را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت بشناسد…

عضو نهضت آزادی ایران ادعای موسوی خویینی‌ها را رد کرد

عضو نهضت آزادی ایران ادعای موسوی خویینی‌ها را رد کرد

“ولی چرا گروگانگیری ۴۴۴ روز طول کشید؟ واقعیت این است که وقتی ما به این حادثه نگاه می‌کنیم می‌بینیم که نمی‌تواند از قبل پیش‌بینی نشده باشد، برای اینکه ابعاد مساله‌ی گروگانگیری فراتر از مسایل داخلی ایران و فراتر از سقوط دولت موقت بود؛ واقعیت این است که در بافت مناسبات جهانی و در بافت خود سیاست‌گذاری‌های آمریکا هم تاثیرگذار بود. یعنی ما می‌بینیم که ادامه پیدا کردن گروگانگیری منجر به این می‌شود که کارتر دولتش برای دور دوم انتخاب نشود؛ دولت ریگان بیاید و درواقع دکترین ریگانیسم در کنار تاچریسم هم‌زمانی پیدا کند.”