Home » ۱۴۰۱ » آبان » ۱۴
محسن میردامادی: مظلومیت مهسا و نفس زن بودن وی تاثیر گذری اعتراضات را بیشتر کرد

محسن میردامادی: مظلومیت مهسا و نفس زن بودن وی تاثیر گذری اعتراضات را بیشتر کرد

امروز این نارضایتی و اعتراض از همیشه بیشتر و عمیق‌تر است. موضوعی که حکومت به آن توجه نمی‌کند این است که واقعه فوت یا قتل غم انگیز مهسا امینی عامل پیدایش این اعتراضات نبود بلکه جرقه‌ای بود به انبوه نارضایتی‌های انباشته شده که آماده اشتعال بود. البته مظلومیت مهسا و نفس زن بودن وی که یادآور فشارهای مضاعف بر زنان بود هم تاثیر گذری آن را بیشتر کرد.

مولانا عبدالحمید جنایت خونین در شهر خاش را محکوم کردند

مولانا عبدالحمید جنایت خونین در شهر خاش را محکوم کردند

فاجعۀ خونین امروز در خاش و نیز کشتار جمعه خونین در زاهدان، بیانگر عمق ظلم‌ها و تبعیض‌هایی است که در گذشته بارها نسبت به آنها هشدار داده شده است.

بیانیه تجمع ۱۴ آبان دانشگاه علم و صنعت

به نام زن زندگی آزادی بیش از ۴۰ روز است که دانشگاه با مقاومت جانانه‌ی خود چراغ امید را روشن نگه داشته است. در این میان سرکوبگران، برای خاموش کردن دانشگاه از هیچ اقدامی فروگذار نکردند. از تعطیل‌سازی اجباری تحت لوای آموزش مجازی، تا بازداشت‌های گسترده، گسیل نیروهای لباس‌شخصی به محوطه‌ دانشگاه‌ها و خوابگاه‌ها، انبوه […]

سعید حجاریان: اصلاح طلبان باید در مسیر و گفتمان و شیوه بیان تجدیدنظر اساسی کنند

سعید حجاریان: اصلاح طلبان باید در مسیر و گفتمان و شیوه بیان تجدیدنظر اساسی کنند

معتقدم فرد یا افرادی که ردای رهبری یک جریان سیاسی را به تن می‌کنند، همزمان باید ردای عوام‌فریبی را از تن خارج کنند. یک رهبر سیاسی باید تحلیل دقیق و مستدل از شرایط داشته باشد و همزمان با نگاه به آینده بتواند راه‌حل ارائه کند.