Home » ۱۴۰۱ » آبان » ۲۰
“جنبشی که بتواند به یک انقلاب تبدیل شود، در اعتراضات ایران دیده نشده”؛ گفتگو با استاد آمریکایی دانشگاه شیراز

“جنبشی که بتواند به یک انقلاب تبدیل شود، در اعتراضات ایران دیده نشده”؛ گفتگو با استاد آمریکایی دانشگاه شیراز

اعتراضات کنونی منعکس‌ کننده یک ناامیدی عمیق از حکومت فعلی ایران است. اکثر معترضان افرادی هستند که از اینکه احساس می‌کنند رژیم آن‌ها را نمی‌شوند و آنها را نادیده می‌گیرد خسته شده‌اند.

حق تعیین سرنوشت را به مردم بازگردانید

بیانیه ی جمعی از وکلای دادگستری کرمانشاه و کردستان در خصوص اعتراضات اخیر سالهاست که کشور ما بال در بال فقر و فلاکت و فساد ، رو به اضمحلال دارد و علی رغم ظرفیت های فوق العاده، در انتهای صف توسعه در جهان قرار گرفته است. عامل اصلی عقب ماندگی ها نیز چیزی جز حکمرانی […]

تجویز الگوی پیشرفت های نظامی در اقتصاد جواب نمی دهد! – حبیب رمضانخانی

تجویز الگوی پیشرفت های نظامی در اقتصاد جواب نمی دهد! – حبیب رمضانخانی

در دنیای امروز، به دلیل شکست اقتصاد کمونیستی و دولتی، بخش خصوصی و فعالیت بر پایه بازار آزاد بهترین عملکرد و الگو بوده است. در حالی که امور نظامی، به دلیل حساسیت ویژه آن، همواره تحت حمایت ویژه دولت ها و تحت انحصار چند شرکت مورد حمایت با بودجه های کلان می باشد که خود در اقتصاد منجر به ایجاد رانت و انحصار ویژه و تشکیل شرکت هایی چون دو‌شرکت خودرو ساز وطنی خواهد شد.