Home » ۱۴۰۱ » آبان » ۲۱
“جنبش‌های اعتراضی ایران بسیار مسالمت‌آمیز است اما جمهوری اسلامی ذره‌ای به معترضان امتیاز نداده”؛ گفتگو با دارون عجم‌اوغلو

“جنبش‌های اعتراضی ایران بسیار مسالمت‌آمیز است اما جمهوری اسلامی ذره‌ای به معترضان امتیاز نداده”؛ گفتگو با دارون عجم‌اوغلو

ایران یکی از نمونه‌های پیشرو در میان کشورهای در حال توسعه در «ساختن نهادهای دموکراتیک» بود که متاسفانه [در کودتای ۲۸ مرداد] سرنگون شد؛ از آن بدتر اینکه این سرنگونی با حمایت ایالات متحده آمریکا صورت گرفت. آنچه پس از آن در ایران مشاهده شد، رژیم فاسد و سرکوبگر محمدرضا پهلوی بود و بعدتر زمانی که شاه سرنگون شد، رژیمی به همان اندازه سرکوبگر یعنی جمهوری اسلامی به جای آن ظهور کرد.