Home » ۱۴۰۱ » آبان » ۲۳
محمد خاتمی: براندازی نه ممکن است نه مطلوب / بخش بزرگی از جامعه در اصلِ نارضایتی با معترضان شریکند

محمد خاتمی: براندازی نه ممکن است نه مطلوب / بخش بزرگی از جامعه در اصلِ نارضایتی با معترضان شریکند

ریشه حوادث تلخ را باید در درون جستجو کرد و آنرا ناشی از سازوکار و شیوه پر اشتباه و نادرست حکمرانی دانست و چاره کار نیز شناخت ویژگی های حکمرانی خوب و تن دادن به آن است.

عبدالله رمضان زاده: ما در بن‌بست هستیم. راه برون‌رفت، همه‌پرسی است

عبدالله رمضان زاده: ما در بن‌بست هستیم. راه برون‌رفت، همه‌پرسی است

در شرایط فعلی همه‌چیز دست آیت‌الله خامنه‌ای‌ست و اراده ایشان را برای تغییر مدیران کلان کشور می‌خواهد. باید قبول کنیم کشور در شرایط بحرانی است و این شاید باعث برخی تغییرات شود.