Home » ۱۴۰۱ » آبان » ۲۵
سخنرانی محمد توسلی در مراسم یادبود دکتر حسین فاطمی (+ ویدیو)

سخنرانی محمد توسلی در مراسم یادبود دکتر حسین فاطمی (+ ویدیو)

این چهار دهه، چهار دهه بسیار سنگینی برای جمهوری اسلامی بوده، وظیفه پیشگامان این بوده که آگاهی‌بخشی کنند و این آگاهی‌بخشی‌ها موجب شده تا امروز با آگاهی در جامعه ما وجود دارد بیش از ۸۰ درصد مردم با ریشه اصلی مشکلات جامعه آشنا شده‌اند که همان استبداد دینی است، کسانی که به‌دنبال راهبرد دکتر فاطمی و راه مصدق هستند، وظیفه بسیار سنگینی دارند که در این زمینه تلاش کنند.

نامه‌ی جمعی از دانش‌آموختگان دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه به ریاست این دانشکده در حمایت از دانشجویان و حفظ شأن و حرمت دانشگاه

نامه‌ی جمعی از دانش‌آموختگان دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه به ریاست این دانشکده در حمایت از دانشجویان و حفظ شأن و حرمت دانشگاه

همانطور که قطعا مطلع هستید، از زمان آغاز اعتراضات سراسری در کشور، دانشگاه نیز بنا بر هویت و ذات خود در کنار اقشار مختلف مردم ایستاده و طالب عدالت است. دانشجو، آزادی‌خواه و حق‌طلب است. هیچ نیرویی را نیز طی قرن گذشته یارای ایستادگی مقابل این ذات دانشجو و زدودن خواص مذکور از چهره دانشگاه نبوده است.