Home » ۱۴۰۱ » آبان » ۲۶
عدم پذیرش اشتباه از سوی مسئولین به اعتراضات دامن زد – علی‌محمد حاضری

عدم پذیرش اشتباه از سوی مسئولین به اعتراضات دامن زد – علی‌محمد حاضری

با قطع امید از برجام و گسترش نابسامانی‌ها، کم کم امیدها کم شد و تورم ناشی از جراحی اقتصادی و از سوی دیگر تشدید فشار بر طرح حجاب و عفاف و امضا و ابلاغ مصوبه قبلی شورای انقلاب از دیگر مسائل در بعد اجتماعی بود.

مرا به خیر تو امید نیست شرّ مرسان! – حسن یوسفی اشکوری

مرا به خیر تو امید نیست شرّ مرسان! – حسن یوسفی اشکوری

سخنان منسوب به بایدن خنجری است از پشت به جنبش ملی جوانان ایران و در مقابل هدیه ای است بزرگ به مستبدان حاکم. از این رو فقط می توان گفت: مرا به خیر تو امید نیست، شرّ مرسان. به ویژه که ماجراهای تلخ و فاجعه بار دخالت های امریکایی ها در خاورمیانه جلو چشم مردم ایران است.