Home » ۱۴۰۱ » آبان » ۲۸
اعتراضات اخیر بروز انباشته شده مطالبات گذشته است، راهکار: اصلاح ساختار قانون اساسی از طریق رفراندم – مصاحبه با محمد توسلی

اعتراضات اخیر بروز انباشته شده مطالبات گذشته است، راهکار: اصلاح ساختار قانون اساسی از طریق رفراندم – مصاحبه با محمد توسلی

راهکار واقع بینانه برای عبور از بحران های کنونی کشور بازگشت به مطالبات مردم و اجرای قانون است. برای این منظور گام نخست اصلاح ساختاری در قانون اساسی است تا برگزاری انتخابات آزاد و سالم و رقابتی و تامین آزادی و حاکمیت ملت امکان پذیر گردد.

برسد به دست حامد اسماعیلیون – احمد زیدآبادی

برسد به دست حامد اسماعیلیون – احمد زیدآبادی

حامد اسماعیلیون به عنوان کسی که بدترین مصیبت‌ را تحمل کرده است، می‌تواند بهترین منادی کنش خشونت‌پرهیز شود و از این طریق علاوه بر کمک به هموطنان خود، زخم‌های درون خویش را نیز التیام بخشد. با انتقام هیچ زخمی بهبود پیدا نمی‌کند.

یک زندگی به این جوانان بدهکارید! – یونس قیصی‌زاده

یک زندگی به این جوانان بدهکارید! – یونس قیصی‌زاده

این کشور به جوانان یک زندگی بدهکار است؛ که راحت بروند دنبال فکر و اعتقادی که دارند، کتاب‌هایی بخوانند که می‌پسندند، فیلم‌هایی ببینند که به آن علاقه دارند، و بحث‌هایی کنند که به هیجان‌شان می‌آورد، به هنر و تفریحی بپردازند که دوست دارند؛ آن هم بی‌دغدغه و بدون ترس از عواقب و گرفتاری‌های بعدی!