Home » ۱۴۰۱ » آبان » ۲۹
خداحافظی زیدآبادی با سیاست

خداحافظی زیدآبادی با سیاست

هرگز فکر نمی‌کردم بخشی از مردم این سرزمین روزی به این نقطه برسند. حالا که رسیده‌اند، دیگر جای حضور من نیست. به هر حال، من هم از پوست و گوشت و خون و عصب ساخته شده‌ام. فشارها از همه سوست و من چنان تنها و غریب مانده‌ام که مرگ را بر هموطنی با چنین افرادی ترجیح می‌دهم.

به سخن آوریم این سرزمین را – مسعود پدرام

به سخن آوریم این سرزمین را – مسعود پدرام

برای به سخن آوردن این سرزمین نیاز داریم گفت‌وگوهایی را در مورد امر عمومی و خیر عمومی از کوچک‌‌ترین واحدهای اجتماعی تا اقوام و اقشار مختلف و سرانجام تمام ملت به جریان بیندازیم تا ظرفیت‌هایی چون حس تعلق به جماعت، زیست‌جهان مشترک، مقاومت‌های پایدار، از آن خود سازی اغیار مسلط، روا داشتن تفاوت‌های قومی-مذهبی-عقیدتی را طی زمان آشکار کنیم.

شکست خوردن از پیروزی‌ها – محمد فاضلی

شکست خوردن از پیروزی‌ها – محمد فاضلی

تحمیل حجاب بر زنان و منع کردن جامعه از سبک زندگی‌هایی که قدرت نمی‌پسندید، راه ندادن آدم‌هایی با سبک زندگی‌های نامطلوب حکومت به بوروکراسی – از آموزش و پرورش تا وزارت امور خارجه – و ترویج صرفاً یک سبک زندگی رسمی در رسانه و همه تریبون‌های حاکمیت، برای حامیانش پیروزی بود.

استعفای رؤسای دانشگاه‌ها که نمی توانند مسئولیت حمله به دانشگاه و دانشجویان را بپذیرند

دکتر رحمت صادقی رئیس دانشگاه کردستان احتمالا به دلیل حمایت از دانشجویان و جلوگیری از ورود و مداخله‌ی نهاد‌های امنیتی به دانشگاه در طی روز‌های گذشته؛ مجبور به استعفا شده است.

آقای رئیسی مسئول این کارها کیست؟

آقای رئیسی مسئول این کارها کیست؟

گزارش ورود نیروهای امنیتی مسلح لباس‌شخصی به خوابگاه یادگار ١ دانشگاه خلیج فارس بوشهر جهت بازداشت دانشجویان

حمله به دانشکده مکانیک دانشگاه خواجه نصیر و مجروح نمودن دانشجویان

حمله به دانشکده مکانیک دانشگاه خواجه نصیر و مجروح نمودن دانشجویان

بنا بر گزارش‌های دانشجویان، بسیجیان در دانشکده مکانیک خواجه نصیر واقع در ونک با دانشجویان درگیر و در پی درگیری‌ها چند تن از دانشجویان زخمی شده‌اند.