Home » ۱۴۰۱ » دی » ۱۱
پیکار سیاسی چندلایه و ممکن ساختن گذار به دمکراسی – مصطفی قهرمانی

پیکار سیاسی چندلایه و ممکن ساختن گذار به دمکراسی – مصطفی قهرمانی

کنش‌گری سیاسی منطقی و در راستای منافع ملی ایرانیان بایستی پیکاری باشد چندلایه و خشونت‌پرهیز جهت غلبه بر این بحران موجود که آمادگی و توان آن‌را دارا می‌باشد.

بازگشت پیامک کشف حجاب؛ چشم بر واقعیت بستن، یک لجبازی آشکار است

بازگشت پیامک کشف حجاب؛ چشم بر واقعیت بستن، یک لجبازی آشکار است

خودرو مصداق عینی حریم خصوصی افراد است، اینکه نهادی بخواهد وارد این حریم شود و با سَرَک کشیدن، سعی در امر و نهی افراد داشته باشد قانونی نیست.

روی پایان جنبش حساب نکنید! – علی ملک‌پور

روی پایان جنبش حساب نکنید! – علی ملک‌پور

کارشناسان علوم اجتماعی و سیاسی بطور نسبی اجماع دارند جنبش اعتراضی فعلی را سر سکون و ایستایی نیست. جمهوری اسلامی روی یک سناریو اصلا نباید حساب کند؛ اینکه جنبش فعلی را پایانی هست.

بزرگ ترین دستور خداوند! – علی میرموسوی

بزرگ ترین دستور خداوند! – علی میرموسوی

اخبار ناگواری که هر روز از گوشه و کنار در برخورد با معترضان به گوش می رسد، دل هر آزاده ای را به درد می آورد. چگونه می‌توان نسبت به حال دردناک و پر اضطراب مادران و پدرانی بی تفاوت بود که خطر اعدام و یا بی خبری از وضعیت فرزندان شان خواب و قرار را از آنان ربوده و همواره در هراسند؟ آیا می توانیم به زندگی عادی خود ادامه دهیم؟