Home » ۱۴۰۱ » دی » ۱۶
دین در جامعه و در اعتراضات: پژوهشی جامعه‌شناختی دربارۀ موقعیت دین در اعتراضات سال ۱۴۰۱ – آرمان ذاکری

دین در جامعه و در اعتراضات: پژوهشی جامعه‌شناختی دربارۀ موقعیت دین در اعتراضات سال ۱۴۰۱ – آرمان ذاکری

به رغم بمبارانِ مداوم رسانه‌‌های خارج از کشور، جنبش ۱۴۰۱ را قادر ساخته است تا زیر بار پذیرش هیچ رهبری نرود، مرز آشکاری را با نیروهای سلطنت‌طلب اعلام کند و رهبرانِ آنها را وادار کرده است تا لااقل در کلام بطور صریح از ایدۀ تشکیل سلطنت عقب‌نشینی کنند.