Home » ۱۴۰۱ » دی » ۲۲
اجماع جهانی قریب الوقوع برای حذف جمهوری اسلامی‌ – بیژن اشتری

اجماع جهانی قریب الوقوع برای حذف جمهوری اسلامی‌ – بیژن اشتری

بی‌خردی‌های حکومت ایران به ویژه طی شش ماه گذشته همه شرایط برای دخالت نظامی خارجی را فراهم کرده است. پهپادهای جمهوری اسلامی بر فراز خاک اوکراین هم افکار عمومی اروپایی‌ها را علیه ایران برانگیخته هم دولت‌های غربی را به فکر انداخته که درباره ایران به یک “راه حل نهایی” رو بیاورند.

لیدر جنبش اعتراضی کیست؟! – مجتبی لطفی

لیدر جنبش اعتراضی کیست؟! – مجتبی لطفی

پرسشی که مطرح است، پرسش از رهبر جنبش اعتراضی مردم است: آیا اعتراض‌ها “لیدر” ندارد و روزی “تمام” می‌شود؟ بر خلاف برخی، اتفاقا اعتراضات رهبر دارد! رهبری ریشه‌دار، زنده، روزبه روز جوانتر و چابکتر، مقاوم و با اعتماد به نفس مثال زدنی و بالا…!