Home » ۱۴۰۱ » دی » ۲۸
فهرست  ۲۴۷۹ تن بازداشت شدگانِ اعتراضات به کشتن مهسا-ژینا امینی بخاطر حجاب اجباری

فهرست ۲۴۷۹ تن بازداشت شدگانِ اعتراضات به کشتن مهسا-ژینا امینی بخاطر حجاب اجباری

بخاطر حجاب اجباری مهسا- ژینا امینی کشته شد ، در حالیکه همه پرسی در زمان دولت روحانی نشان داده بود که بیش از ۷۰ درصد مردم ایران با حجاب اجباری مخالفت خود را اعلام کردند.