Home » ۱۴۰۱ » بهمن » ۰۱
ذهن‌های برنامه‌ریزی‌شده – سعید حجاریان

ذهن‌های برنامه‌ریزی‌شده – سعید حجاریان

در نمونه ایران می‌توان به تطبیق انقلاب اسلامی با وقایع جاری اشاره کرد که عده‌ای تلاش دارند این گزاره را ثابت کنند که راه ایجاد تغییر از همان مسیر خواهد گذشت حال آن‌که باید توجه داشت تاریخ مملو از تجارب شکست‌خورده است؛ تجاربی که با تکیه بر این‌همانی‌ها به‌وجود آمده‌اند. ما بیشتر از آن‌که از انقلابات موفق درس بگیریم باید از جنبش‌های ناموفق بیاموزیم.

رضا پهلوی شاهزاده‌ای که می‌تواند آلت‌دست نباشد! – مصطفی قهرمانی

رضا پهلوی شاهزاده‌ای که می‌تواند آلت‌دست نباشد! – مصطفی قهرمانی

رضا پهلوی پس از مرگ پدر مخلوعش در غربت در قاهره قسم خورده و اعلان پادشاهی کرده است و تاکنون نیز از سودای احیای سلطنت برای خود و خانواده‌اش در داخل مرزهای میهن ما اعلان برائت نکرده است.