Home » ۱۴۰۱ » اسفند » ۱۰
چیستی سقوط سیاسی! – محمود شفیعی

چیستی سقوط سیاسی! – محمود شفیعی

اگر با تحلیل عقلی نتوان حکمرانی حاکمان را توجیه کرد، آن رژیم سیاسی نامشروع است. مهمترین توجیه عقلی رژیم های سیاسی در جهان کنونی، نمایندگی حکومت از اراده ملت‌ها است. حکومت، با تحلیل عقلی، به معنای اداره ملکیت‌های مشترکی چون جان، مال، ناموس و مذهب است.

نامه اعتراضی جمعی از فعالان آی‌تی: با اوضاع اینترنت، الفاظی چون پیشرفت داخلی، فناوری بومی و توسعه دانش‌بنیان‌ها نمک بر زخم است

نامه اعتراضی جمعی از فعالان آی‌تی: با اوضاع اینترنت، الفاظی چون پیشرفت داخلی، فناوری بومی و توسعه دانش‌بنیان‌ها نمک بر زخم است

اختلالات اینترنت نه تنها باعث بروز مشکلات روزمره و جدی برای شاغلین در جهت انجام درست و به موقع وظایف آن‌ها شده، بلکه بار روانی ناشی از دست و پنجه نرم کردن روزانه با این کاستی‌ها – برای انجام ساده‌ترین کارها – خشم درونی تک تک افراد را تشدید کرده‌ و پرواضح است که این خشم انباشته، ناگزیر در آینده نزدیک به اشکال مختلف بروز خواهد کرد.

حراج‌ از کیسه‌ی خیرینِ مدرسه‌ساز – فیروزه صابر

حراج‌ از کیسه‌ی خیرینِ مدرسه‌ساز – فیروزه صابر

بر اساس خبر سایت دبیرخانه هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت، تعداد ۵۲۰ دارایی معرفی شده از سوی وزارت آموزش و پرورش، مازاد تشخیص داده شد و مقرر گردید وزارت آموزش و پرورش نسبت به انجام فرایند مولدسازی به قیمت مرجع کارشناسی اقدام نماید.

ویدیو؛ چرا نهم اسفندماه سال ۱۳۳۱ بهترین روز زندگی محمّدرضا شاه پهلوی بوده است؟

ویدیو؛ چرا نهم اسفندماه سال ۱۳۳۱ بهترین روز زندگی محمّدرضا شاه پهلوی بوده است؟

گفت و گو با محمّد ترکمان، تاریخ پژوه