Home » ۱۴۰۱ » اسفند » ۱۱
تبعیض‌ علیه زنان در جامعه هم متحدانی دارد

تبعیض‌ علیه زنان در جامعه هم متحدانی دارد

چرا زنان ایرانی اعتراض می‌کنند؟ چه چیزی برای اعتراض وجود دارد؟ زنان که در ایران درس می‌خوانند و اجازه تحصیل تا مدارج بالا را دارند، آنها که کار می‌کنند و فعالیت اقتصادی خود را در جامعه ادامه می‌دهند، زنان ایران که نه در گیرودار شرایط طالبانی کشور همسایه هستند و نه از حق حضور در عرصه عمومی منع شده‌اند، پس حرف حساب آنها چیست؟

پرسش علی دایی از رئیس فیفا: چرا عنوان تاریخی و اصیل خلیج فارس بکار برده نشد؟

پرسش علی دایی از رئیس فیفا: چرا عنوان تاریخی و اصیل خلیج فارس بکار برده نشد؟

علی دایی: سوال مردم ایران را با اینفانتینو در میان گذاشتم که برای خودم هم مهم بود. اینکه چرا در بازی‌هایی که در یکی از کشورهای همسایه برگزار شد، ایشان واژه نادرست خلیج عربی را به جای عنوان تاریخی و اصیل خلیج فارس به کار برد.