Home » ۱۴۰۱ » اسفند » ۱۴
مصدق: “در عصر مشروطه هرکاری که متصدی شدم (از ۱۲۸۵ تا کودتای ۲۸ مرداد۳۲)، حقوق آن را صرف امور خیریه نمودم”

مصدق: “در عصر مشروطه هرکاری که متصدی شدم (از ۱۲۸۵ تا کودتای ۲۸ مرداد۳۲)، حقوق آن را صرف امور خیریه نمودم”

این واقعیت بزرگ توسط بسیاری شاهدان صادق روزگار مصدق و انبوهی از اسناد و مدارک منتشره از جمله مدافعات روشنگرانه و درس آموز او در دادگاههای نظامی بدوی و تجدید نظر استعمار و استبداد ساخته، مورد تائید میباشد.

سرانجام نهضت‌های ملی پیروز می‌شوند

سرانجام نهضت‌های ملی پیروز می‌شوند

مصدق نخستین دولت‌مرد خاورمیانه بود که با اجرایی کردن اندیشه ملی‌سازی صنعت نفت پرچم مبارزه اقتصادی با قدرت‌های استعماری را برافراشت.

بازارگرمی فایده‌ای ندارد – محمدجواد غلامرضاکاشی

بازارگرمی فایده‌ای ندارد – محمدجواد غلامرضاکاشی

دوران آن گذشته که تابلویی مقابل تابلوی حریف بگذاری و خیال کنی بازار گرم می‌شود و تا شب همه کالاها به فروش می‌رسد. آنکه پرچم سکولاریسم یا جمهوری را مقابل حکومت دینی گذاشته، همگان را می‌رماند. مردم امروز خریدار نیستند، تا بازار گرمی فایده‌ای داشته باشد. مردم در جستجوی سکونت‌گاه‌اند. هر کس در این میدان پر آشوب نشان دهد جای بیشتری برای نشستن دیگران فراهم کرده، اعتماد بیشتری ایجاد می‌کند.

بیانیه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم درباره مسمومیت‌های زنجیره‌ای در مدارس دخترانه

بیانیه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم درباره مسمومیت‌های زنجیره‌ای در مدارس دخترانه

مغزهای پوسیده‌ای که چه بسا با افکار متحجر و واپس گرایانه خود به محروم کردن دختران این سرزمین از این حق اولیه و اساسی خود می‌اندیشند، با این کار نه تنها با آموزه‌های اصیل دینی مقابله، بلکه کارنامه خود را سیاه‌تر و خود را در پیشگاه ملت و افکار عمومی رسواتر می‌کنند.

اسیران خانه‌نشین

اسیران خانه‌نشین

مروری بر برخی از مهم‌ترین حصرهای خانگی در ایران