Home » ۱۴۰۱ » اسفند » ۲۴
چهارشنبه سوری – علی طهماسبی

چهارشنبه سوری – علی طهماسبی

نفی و طرد این آداب ملی و مردمی، در این سال‌های گذشته که از سوی برخی متولیان دین دولتی انجام گرفت، به این بازخوانی نقشی واژگونه داد. تا آنجا که آن آتش مقدس، در نزد بسیاری از جوانان امروز، به آتش باروت و انفجار بدل شده.