مجموعه آثار کامل مهندس مهدی بازرگان

مجموعه آثار ۱ – مباحث بنیادین (راه طی شده – عشق و پرستش – ذره ی بی انتها) pdf_icon

صفحات : ۶۴۰ – حجم : ۵٫۷۱ مگا بایت

—————————————————————————————————————————————————————————

مجموعه آثار ۲ – بعثت – ۱ pdf_icon

صفحات : ۵۴۸ – حجم : ۱۱ مگا بایت

—————————————————————————————————————————————————————————

مجموعه آثار ۳ – یادداشت های روزانه، ویرایش دوم pdf_icon

صفحات : ۷۶۴ – حجم : ۵٫۶۷ مگا بایت

ناشر : بنیاد فرهنگی مهندس مهدی بازرگان

—————————————————————————————————————————————————————————

مجموعه آثار ۴ – مقالات اجتماعی و فنی pdf_icon

صفحات : ۳۵۹ – حجم : ۲٫۸۶ مگا بایت

—————————————————————————————————————————————————————————

مجموعه آثار ۵ – آموزش قرآن pdf_icon

صفحات : ۵۹۷ – حجم : ۲۹٫۱ مگا بایت

—————————————————————————————————————————————————————————

مجموعه آثار ۶ – مدافعات pdf_icon

صفحات : ۵۲۳ – حجم : ۵٫۰۵ مگا بایت

—————————————————————————————————————————————————————————

مجموعه آثار ۷ – مباحث علمی، اسلامی pdf_icon

صفحات : ۴۰۰ – حجم : ۶٫۰۶ مگا بایت

—————————————————————————————————————————————————————————

pdf_icon  مجموعه آثار ۸ –  مباحث علمی، اجتماعی، اسلامی

در فایل پی دی اف، این جلد اشتباهاً مجموعه آثار شماره ۱۴  طبقه بندی شده

صفحات :  ۴۷۹ –  حجم : ۶٫۹۹ مگا بایت

—————————————————————————————————————————————————————————

مجموعه آثار ۹ – مباحث ایدئولوژیک pdf_icon

صفحات : ۴۲۲ – حجم : ۵٫۳۷ مگا بایت

—————————————————————————————————————————————————————————

مجموعه آثار ۱۰ – مباحث تطبیقی و نقدهای علمی  pdf_icon

صفحات : ۴۷۶ – حجم : ۶٫۶۹ مگا بایت

—————————————————————————————————————————————————————————

مجموعه آثار ۱۱ – مباحث اعتقادی و اجتماعی pdf_icon

صفحات : ۴۸۴ – حجم : ۱۲٫۴ مگا بایت

—————————————————————————————————————————————————————————

مجموعه آثار ۱۲ – سیر تحول قرآن – ۱ pdf_icon

صفحات :  ۶۳۲ – حجم : ۱۶٫۲ مگا بایت

—————————————————————————————————————————————————————————

مجموعه آثار ۱۳ – سیر تحول قرآن – ۲ pdf_icon

صفحات :  ۴۸۰ – حجم : ۷٫۹۰ مگا بایت

—————————————————————————————————————————————————————————

مجموعه آثار ۱۴ – آثار صنعتی و علمی pdf_icon

صفحات :  ۵۱۹ – حجم : ۴۰٫۵ مگا بایت

—————————————————————————————————————————————————————————

مجموعه آثار ۱۵ -کوبا، هندوستان، ایران pdf_icon

صفحات :  ۵۱۹ – حجم : ۴۰٫۵ مگا بایت

—————————————————————————————————————————————————————————

مجموعه آثار ۱۶ – مقالات اعتقادی و اجتماعی (شامل ۳۵ اثر که ۳۱ اثر آن برای اولین بار منتشر میشود) pdf_icon

صفحات :  ۵۹۸ – حجم : ۸٫۸۵ مگا بایت

—————————————————————————————————————————————————————————

مجموعه آثار ۱۷ – بعثت ۲ pdf_icon

صفحات :  ۶۰۰ – حجم : ۸٫۶۰ مگا بایت

—————————————————————————————————————————————————————————

مجموعه آثار ۱۸ – بازگشت به قرآن – ۱ pdf_icon

صفحات :  ۵۰۴ – حجم : ۷٫۹۶ مگا بایت

—————————————————————————————————————————————————————————

مجموعه آثار ۱۹ – بازگشت به قرآن – ۲ pdf_icon

صفحات :  ۶۰۸ – حجم : ۱۰٫۷ مگا بایت

—————————————————————————————————————————————————————————

مجموعه آثار ۲۰ – بازگشت به قرآن – ۳ pdf_icon

صفحات :  ۴۷۹ – حجم : ۴٫۷۸ مگا بایت

—————————————————————————————————————————————————————————

مجموعه آثار ۲۱ – پا به پای وحی pdf_icon

صفحات :  ۶۲۴ – حجم : ۷٫۸۲ مگا بایت

—————————————————————————————————————————————————————————

مجموعه آثار ۲۲ – انقلاب اسلامی ایران (۱)  pdf_icon   * جــدیــد * 

صفحات : ۵۶۰ – حجم : ۱۱٫۶ مگا بایت

—————————————————————————————————————————————————————————

m_bazargan_writing_doneتعریف حکومت از پائین pdf_icon

متن کامل مقاله ای از شادروان مهندس مهدی بازرگان

” این اثر دست نوشته ای از زنده یاد مهندس بازرگان است که در تیرماه ۱۳۳۵ نوشته شده و در اختیار برادر گرامی جناب آقای دکتر احمد صدرحاج سیدجوادی قرار داشته است ” ۸۶/۰۳/۰۷

صفحات : ۹ – حجم : ۹۲ کیلو بایت

—————————————————————————————————————————————————————————

تمامی آثار فوق در سایت بنیاد فرهنگی مهندس مهدی بازرگان و در صفحه اسناد نهضت آزادی ایران نیز موجود است.

Arrow-Right  بازگشت به صفحهء اصلی کتابخانه