صفر ریال | محسن قناویزچی

Filed under اخبار, مقاله

طاهر احمد زاده بزرگ مردی است که تکرار شدنی نیست. خاطرم هست پس از درگذشت مهندس بازرگان آگهی چند کلمه ای در گوشه ای از روزنامه خراسان به چاپ رساند و مجلس ترحیمی در حسینیه نصرت از طرف طاهر احمدزاده برگزار شد. صحن مسجد مملو از جمعیت شد و گروهی از مردم در خیابان ایستاده بودند. طاهر احمد زاده پشت تریبون رفت و به بیان خاطره اولین سفر مهندس بازرگان به مشهد پرداخت.

او می گفت مهندس بازرگان دستور دادند هیچ کس از لحظه ورودشان به فرودگاه مشهد مطلع نشوند و نیاز به هیچگونه تشریفاتی نیست. او می گفت من و تنی چند از کارمندان استانداری با یک مینی بوس به فرودگاه رفتیم. مهندس بازرگان از هواپیما پیاده و به سمت ما آمدند با همه ما صمیمانه احوالپرسی کردند. یک ماشین بنز برای ایشان پیش بینی کرده بودیم . بازرگان بشدت ناراحت شد و سوار همان مینی بوسی که با آن آمده بودیم شدند.

در طول مسیر گروهی به استقبال آمدند. بازرگان نگاه تندی به من کرد گفتم ما اطلاع رسانی نکردیم اینان خانواده های کارکنان استانداری هستند. شب برای استراحت یکی از اطاقهای استانداری را برایشان آماده کردیم.

هنگام ترک مشهد به من گفتند صد تومان از پول استانداری برای سفر من بر نمیداری هرقدر هزینه کردی میگویی برایت بفرستم. پول بلیط برگشت و غذا و پذیرایی را خودم شخصا پرداخت کردم و در صورتحساب مالی سفر اولین نخست وزیر جمهوری اسلامی به مشهد نوشتم صفر ریال.


اشتراک گذاری

     Balatarin