تسلیحات برای دولت اسلامی

Filed under گزارش

HB_Aus der EU zum ISریاض/ واشنگتن/ برلین  (گزارش ویژه) – دولت اسلامی به هنگام دفاع از رمادی، فلوجه و موصل در مقابل اعتلافِ مخالف خود، فشنگ و مهماتی را از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به میزانی وسیع در اختیار داشته است.

این را گروه پژوهش درگیری تسلیحاتی(CAR) Conflikt Armament Reaserch مستقر در انگلستان برملا ساخته است. بر اساس تحقیقات این گروه دو کشور که از جمله مهمترین مشتریان تسلیحاتی آلمان هستند – آمریکا و عربستان سعودی – جنگ افزاری را که از رومانی و بلغارستان تهیه نموده اند، از جمله موشک های ضد زره پوش را بدون توافق کشورهای صادر کننده اولیه به شبه نظامیان شورشی در سوریه داده اند. سازمان دیگری نیز به جهاد گرایان کمک رسانده است که در تأمین مالی آن وزارت امور خارجه آلمان سهیم بوده است: پلیس آزادِ سوریه که شماری از نفرات آن توسط شعبه القاعده در سوریه برگزیده شده و دستکم در یک مورد سنگسار دو زن را ممکن ساخته است.

از اتحادیه اروپا به دولت اسلامی

این پرسش که تسلیحات فراوان دولت اسلامی و مابقی گروه های پر و پخش آن از کجا سرچشمه گرفته است موضوع تحقیقات جامعی است که سازمان پژوهش درگیری تسلیحاتی(CAR)  مستقر در انگلستان در هفته گذشته عرضه نموده است. CAR برای این کار در عرض سه سال ۴۰۰۰ اسلحه جات و مهمات را که در سوریه و عراق ضبط شده است شناسایی و راهی را که از آن به دولت اسلامی رسیده اند با همکاری صاحبان پیشین و تولید کنندگانشان دنبال نموده است. چنانکه در این تحقیقات آمده دولت اسلامی “همانند تمامی گروه های مسلح غیر کشوری” توانسته است بخشی ازتسلیحات خویش را در میدان جنگ و غارت انبارهای ارتشی به دست آورد. اینکار اکثرا در عراق و بیش از همه در فاز اول خود، به هنگام تصرف موصل در ژوئن ۲۰۱۴ صورت گرفته است. علاوه بر آن CAR توانسته ثابت کند که دولت اسلامی تسلیحاتی را توانسته به دست آورد که از موجودی نیروهای کشورهای عضو اتحادیه اروپا بوده یا توسط شرکت های اسلحه سازی کشورهای اتحادیه اروپا تولید گشته اند. و این از قرار معلوم غالبا وسایل تولید شده در رومانی و بلغارستان است که بدوا به ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی فروخته شده و در موارد بسیار پس از آغاز جنگ در سوریه بوده است. [۱]

رمادی، فلوجه، موصل

CAR توانسته است در برخی از موارد ثابت کند که تفنگ ها، مسلسل ها و مهماتِ رومانی و بلغارستان از طریق آمریکا و عربستان سعودی به دستجات شبه نظامی مسلح در سوریه تحویل گشته اند، از جمله به شبه نظامیان جیش النصر که به ارتش آزاد سوریه که غرب از آن حمایت می نماید مربوط است. تسلیحات بدست آمده از همان موجودی ها، تقریبا همزمان نزدِ دولت اسلامی یافت شده اند. CAR برای نمونه گونه ای از موشک اندار را نام می برد که پلیس عراق پس از جنگ رمادی (۲۵ نوامبر ۲۰۱۵ تا ۹ فوریه ۲۰۱۶) از تسلیحات دولت اسلامی ضبط کرده است. این موشک انداز از همان سری تولیدی است که نزد جیش النصر یافت گشته است. موشک انداز مزبور را بلغارستان در ۱۲ دسامبر ۲۰۱۵ در زمان جنگ بر سر رمادی به وزارت دفاع آمریکا فروخته بوده و طی چند هفته احتمالا از طریق جیش النصر به دولت اسلامی در رمادی رسیده است. شماری از موشک های ضد زرهی که پس از جنگ بر سر فلوجه (۲۲ مه تا ۲۸ ژوئهیه ۲۰۱۶) در موجودی دولت اسلامی ضبط گشته است در پایان سال ۲۰۱۴ از جانب بلغارستان به عربستان سعودی فروخته شده اند. موشک های دیگری از همان سری را دولت اسلامی در جنگ موصل به کار برده است.

نقل و انتقالِ شناسایی شده

پژوهش CAR آنچه را که منتقدین مدت هاست اخطار داده اند مستند می سازد مبنی بر اینکه تسلیحاتی که به شبه نظامیان سوریه داده می شود دیر یا زود به دستجات شبه نظامی جهادگرا خواهد رسید. CAR مؤکدانه تذکر داده است که مدل جنگ افغانستان در سال های دهه ۱۹۸۰ آشناست. آن زمان بیش از همه آمریکا و غالبا از طریق عربستان سعودی برای شورشیان افغانستان اسلحه می فرستاد که سرانجام به دست جهادگرایان افتاد. این نقل و انتقال که اکنون در سوریه نیز مشاهده می شود به قضاوت CAR چیزِ جدیدی نیست. واقعا نیز موادری نظیر آن در روابط دیگر مشاهده می شود. یک نمونه آن پلیس آزاد سوریه است.

پول برای جهادگرایان

در مورد ارتش آزاد سوریه گفته می شود گروهی پلیس است با ۳۳۰۰ نفرات که در مناطق شورشیان در استان های حلب، ادلب و درعه وظیفه برقراری نظم را بر عهده دارد. هزینه ی آن را از ۲۰۱۴ شماری از کشورهای اروپا تأمین می کنند، از جمله آلمان. وزارت خارجه آلمان در این باره گفته است، از “پلیس غیر مسلحی… که در قبال جامعه مدنی مسئول است” حمایت می کند. [۲] به تازگی بی بی سی در مستندی افشا نمود که پلیس آزاد سوریه نه فقط حقوق پلیس های فوت شده یا خیالی را دریافت نموده است، بلکه علاوه بر آن این کار برای جهادگرایان نیز صورت گرفته است، از جمله برای شعبه القاعده در سوریه. بدین قرار که افراد پلیس مجبور گشته اند حقوق خود را به شبه نظامیان جهادگرای نورالدین الزنکی مسترد نمایند. یک شعبه القاعده بنام النصره قادر گشته است دستکم در کلانتری دو منطقه پرسنل پلیس را تعیین نماید. پلیس آزاد سوریه علاوه بر آن با “دادگاه های شریعت” همکاری می نماید که غالبا تحت حاکمیت النصره قرار دارند. دستکم در یک مورد گروهی از نفرات پلیس برای ممکن گشتن سنگسار دو زن، خیابانی را مسدود ساخت [۳]. بدنبال اینها وزارت امور خارجه آلمان اعلان نمود که در ماه اوت ۲۰۱۷ به تأمین مالی پلیس آزاد سوریه پایان داده است. دولت های انگلستان و هلند نیز از این کار تبعیت نمودند. با اینحال تکفیری ها از جمله القاعده از تأمین مالی ساخت های باصطلاح جامعه مدنی به شدت بهره برداری می نمایند.

صدور مجدد غیرقانونی

CAR در این پژوهش یه یکی دیگر از نتایج تحقیقات مزبور اشاره نمود: رومانی و بلغارستان تسلیحاتی را که سرانجام به دولت اسلامی رسیده است، مشخصا به ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی ارسال داشته اند که البته برای مصارف خودشان سفارش شده بود. صدور مجدد مزبور به شورشیان شبه نظامی سوریه، بدون جواز لازمه و لذا در نقض آشکار مقررات صادرات تسلیحاتی صورت گرفته است. واشنگتن و ریاض از جمله مهم ترین مشتریان کارخانجات اسلحه سازی آلمان به حساب می آیند. اینکه آنان خود را پایبند به ممنوع بودن فروش مجدد جنگ افزار، بدون اجازه ی تولید کننده، ندانسته و علاوه بر آن تحویل تسلیحات به میدان جنگِ حادّی صورت گرفته است، اکنون مشروحا مستند گشته است. در سال ۲۰۱۵ آلمان هنوز اجازه ارسال مقادیر متنابهی مهمات را به عربستان صادر نمود. اینکه این مهمات بدست چه کسی رسیده است، اکنون روشن نیست.

استقلال تسلیحاتی به شکرانه شرکت راین متال

این گونه پرسش ها در آینده دیگر نقشی را بازی نمی کنند: عربستان سعودی در ماه مارس ۲۰۱۶ کارخانه مهماتی را تأسیس نمود که توسط شعبه کنسرسیوم راین متال آلمان تحت نام راین متال دِنِل ماتیسن RDM ساخته شده و بر طبق گزارشات رسیده در اداره آن سهیم است. [۴] بدین قرار ریاض دیگر نه فقط برای تأمین نیاز  خود به گرفتن جواز صدور از آلمان بی نیاز است، بلکه به جهت فروش مهمات نیز خود مدار گشته است.

زیرنویس

[۱] Zitate hier und im Folgenden: Conflict Armament Research: Weapons of the Islamic State. A three-year investigation in Iraq and Syria. London, December 2017.

[۲] Karin Leukefeld: Steuerfinanzierte Islamisten. junge Welt 11.12.2017.

[۳] UK foreign aid money ‘diverted to extremists’ in Syria. bbc.co.uk 04.12.2017.

[۴] S. dazu Man schießt deutsch.

 

منبع: سازمان مراقب سیاست خارجی آلمان – ۱۹ دسامبر ۲۰۱۷
http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=22300

بفارسی از حمید بهشتی


اشتراک گذاری

     Balatarin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *