Home » ۱۳۹۶ » آبان » ۲۱
بیانیه های الجزایر در گفتگو با بهزاد نبوی

بیانیه های الجزایر در گفتگو با بهزاد نبوی

ما که نمی توانستیم اتباع آمریکایی را آزاد کنیم و بعد مسائلمان را با آمریکا حل کنیم. اگر ما بدون شرط آن ها را می فرستادیم، از کجا معلوم بود که بتوانیم وجوه و اموالمان را پس بگیریم؟ البته آقای نوبری رییس کل بانک مرکزی می گفت شما به دعواهای مالی کاری نداشته باشید. پول های ما را هم نمی خواهد از بانک های آمریکایی بگیرید. شما روابطمان را با آمریکا عادی کنید؛ ما خودمان پول را می گیریم. ملاحظه می کنید آن هایی که بعداز امضای بیانیه الجزایر ما را به خیانت در بیانیه الجزایر متهم می کردند؛ می گفتند شما باید این کار می کردید. اما ما می بایست در قبال تعهدات معتبر یا انتقال وجوه و اموالمان، اتباع آمریکا را آزاد کنیم. در اولین مرحله ساده ترین راه، یعنی دریافت ۲۳ میلیارد دلار بابت همه وجوه و داراییمایمان پیشنهاد کردیم که سبب قطع مذاکرات شد.

اردوغان خطاب به بن سلمان: از اسلام میانه حرف می‌زنی در حالکیه اجازه نمی‌دهی یک زن رانندگی کند

اردوغان خطاب به بن سلمان: از اسلام میانه حرف می‌زنی در حالکیه اجازه نمی‌دهی یک زن رانندگی کند

رئیس جمهور ترکیه در ادامه با اشاره به بحران میانمار اظهار داشت: آیا در جهان اسلام صدایی از این موضوع به گوش می‌رسد، خیر. صدها هزار نفر کشته می‌شوند؛ برادران مسلمان کشته می‌شوند و برای کسی اهمیتی ندارد. در سازمان ملل موضوع میانمار را مطرح کردیم و تنها ما بودیم و ایران. به عنوان نخست وزیر نیز تنها بنگلادش حضور داشت. آیا چنین موضوعی به این اندازه ساده گرفته می‌شود؟ اگر هیچکس هم نیاید، ما آنچه را در توان داشته باشیم انجام خواهیم داد.