Home » ۱۳۹۶ » دی » ۱۳
“چین عزیز” | یادداشتی از پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران

“چین عزیز” | یادداشتی از پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران

چینی‌ها در تمام این سال‌هایی که ایران عضو ناظر سازمان همکاری‌های شانگهای بود، تنها مخالف عضویت کامل ایران در این سازمان، که در آینده می تواند بزرگ‌ترین و مهم‌ترین سازمان اقتصادی آسیا باشد، بودند و برای جلوگیری از عضویت ایران در این سازمان در منشور آن گنجانده بودند که کشورهایی که سازمان ملل بر علیه شان تحریمهایی وضع کرده است نمی توانند به عضویت این سازمان در آیند. حتی پس از لغو تحریمهای سازمان ملل، آنها مخالف عضویت ایران باقی ماندند و در حالی که به عضویت کامل هند، رقیب آسیایی خود، در این سازمان رأی مثبت دادند اما با عضویت ایران موافقت نکردند.

تسلیحات برای دولت اسلامی

تسلیحات برای دولت اسلامی

پژوهش CAR آنچه را که منتقدین مدت هاست اخطار داده اند مستند می سازد مبنی بر اینکه تسلیحاتی که به شبه نظامیان سوریه داده می شود دیر یا زود به دستجات شبه نظامی جهادگرا خواهد رسید. CAR مؤکدانه تذکر داده است که مدل جنگ افغانستان در سال های دهه ۱۹۸۰ آشناست. آن زمان بیش از همه آمریکا و غالبا از طریق عربستان سعودی برای شورشیان افغانستان اسلحه می فرستاد که سرانجام به دست جهادگرایان افتاد. این نقل و انتقال که اکنون در سوریه نیز مشاهده می شود به قضاوت CAR چیزِ جدیدی نیست. واقعا نیز موادری نظیر آن در روابط دیگر مشاهده می شود. یک نمونه آن پلیس آزاد سوریه است.