Home » ۱۳۹۶ » دی » ۱۴
راه غلط، راه ناگزیر؛ شعار غلط، شعار ناگزیر | آرمان امیری

راه غلط، راه ناگزیر؛ شعار غلط، شعار ناگزیر | آرمان امیری

اگر می‌خواهیم هر راه غلطی به یک «راه ناگزیر» و هر مطالبه غلطی به یک «مطالبه ناگزیر» بدل نشود، باید هرچه سریع‌تر دست به کار شویم. برای شکستن فضای اختناق حکومتی بیش از هر زمانی متحد شویم و یک صدا بر احقاق حق قانونی اعراض شهروندان تاکید کنیم تا اینقدر مطالبات تلنبار و انفجاری نشود.

یزدی راه  اعتدال در سیاست‌ورزی را باز کرد | محمدصادق جوادی‌ حصار

یزدی راه  اعتدال در سیاست‌ورزی را باز کرد | محمدصادق جوادی‌ حصار

ابراهیم یزدی در اوج انقلاب به معمار انقلاب اسلامی پیوست و از عناصری بود که پیوند او با رهبری نظام ایران در آن زمان با شدت بسیاری از سوی نزدیکانش مورد رقابت واقع می‌شد. اشخاصی مانند ابوالحسن بنی‌صدر و صادق قطب‌زاده نیز از کسانی بودند که در محدوده تفکرات او به امام نزدیک شدند، اما تفاوت و تمایز ابراهیم یزدی با آنها در این بود که آن دو در رقابت شدید با یکدیگر نه همچون ابراهیم یزدی براساس صداقت کامل، بلکه براساس ارزیابی‌های سیاسی این نزدیکی را رقم زدند. اما ابراهیم یزدی براساس نوعی نگرش معنادار در این جهت پیش رفت و بعدها نشان داد اگر چه نقدهای جدی به نوع رفتارها و کنش‌های سیاسی احزاب و جناح‌های گوناگون سیاسی نزدیک و دور دارد، اما درنهایت تلاش داشت به‌عنوان منتقدی پیوسته به نظام ایران و تا مرزهای اپوزیسیون داخلی پیش رفته و هیچ‌گاه تلاش نکرد با وجود فشارهای فراوان ایران را ترک کند و در موقعیت یک اپوزیسیون خارج‌نشین قرار بگیرد.

روحانیت باید پاسخگو باشد | علیرضا کفایی

روحانیت باید پاسخگو باشد | علیرضا کفایی

مشکل؛ دولت نیست، رئیس جمهور نیست، روحانی نیست بلکه اساس مطلب به روحانیت بر می گردد و نظام روحانیت که امروز برای خود حق ویژه قائل است. روحانیت زیاده خواهی و ویژه خواهی می کند، ذهنیات برخی از حضرات روحانی این است که کشور ملک طلق آنهاست، اینکه آقای یزدی می گوید: «… من به جوانان حوزه می گویم که آینده برای شماست…. حکومت برای شماست، شورای نگهبان و قوه قضائیه در اختیار شماست…»؛ چه کسی باید پاسخگو باشد؟