Home » ۱۳۹۶ » دی » ۱۶
خیزش در مقابله با سازش، تعقل در برابر شورش | مصطفی قهرمانی

خیزش در مقابله با سازش، تعقل در برابر شورش | مصطفی قهرمانی

از طرفی اما با پیش‌زمینه سیاسی و امنیتی – استراتژیک موجود در منطقه و جهان وجود تعقل و درایت در بکارگیری روش‌های مناسب در این خیزش و پیکار نمایان‌گر بلوغ و دوراندیشی فعالین آن خواهد بود. پیکارگران برای سربلندی این ملک و ملت بایستی بدانند دشمنان ایران در سطح منطقه و جهان بدون شک با صرف هزینه‌های گزاف همواره پیگیر پروژه بی‌ثبات سازی سیاسی – امنیتی از طریق حمایت‌های مالی و لجستیکی نیروهای حرفه‌ای و نیمه‌حرفه‌ای و جریانات گریز از مرکز بوده‌اند. خیزش‌ های مدنی و اعتراضی با درایت و تعقل و اشراف به مخاطرات برشمرده بایستی حتماً با مسوولیت‌پذیری یک هدف راهبردی ملیون و آزادی‌خواهان ایران زمین در ۲۰۰ سال گذشته را درنظر داشته باشند که از درغلتیدن اقدامات اعتراضی برحق و مشروع شان در دامن شورش‌های ابتر و بی‌حاصل به نفع نیروهای انیرانی جداً پرهیزکنند. تعقل در برابر شورش نشانه بلوغ و جدی بودن پیکارگران است.

غلط کرده! | ن. نوری زاده

غلط کرده! | ن. نوری زاده

در آذر ماه سال شصت و هشت شمسی بود هنگامیکه او از کنار پیاده رو خیابان انقلاب سلانه سلانه میگذشت تا در ساعت مقّرر در دانشکده ادبیات، کنار تندیس حضرت فردوسی با نازنین نگاری دیداری داشته باشد، ناگهان چشمش به اعلامیه ای افتاد که زوزۀ باد آنرا میلرزاند و خبر از موعظه حجت السلام فُلان و برادر مبارز بَهمان در تالار علامه امینی دانشکده حقوق و علوم سیاسی میداد. او نیم نگاهی به ساعت دیواری دانشگاه انداخت و بخود گفت تا رسیدن به یار و رُویَت سیمای چون ماه او وقت باقی ست و بهتر است بجای پرسه زدن و علاف گشتن سری به تالار بزند تا ببیند آنجا چه میگذرد .

بیانیهء تحلیلی نهضت آزادی ایران خارج از کشور از وقایع اخیر

بیانیهء تحلیلی نهضت آزادی ایران خارج از کشور از وقایع اخیر

جوانان خشمگینی که امروز در خیابان‌های شهرهای کوچک و بزرگ فریاد اعتراض بر می‌آورند، فرزندان بعد از انقلاب همین ملت هستند که در جنگ تحمیلی، تحریم‌ها و تنگناهای دیگر تکیه‌گاه حاکمیت بوده‌اند و امروز سختی معیشت و غارتگری خواص آنان‌ را به ستوه آورده و خواهان عدالت اجتماعی شده‌اند. منتسب ساختن آنان به بیگانگان، نشان از ناآگاهی و نا‌سپاسی گویندگان آن دارد. بهره برداری بیگانگان از اختلافات درونی یک ملت امری طبیعی است که جز از طریق بازگشت به مردم و آشتی ملی نمی‌توان با آن مقابله کرد. رسانه‌های دولتی می‌گویند این تظاهرات و اعتراضات موجب دشمن شادی گشته است، واقعا اگر می‌خواهند دشمنان شاد نگردند، دست از سیاست خودی و غیر خودی بشویند و به جوانان و مردمی که به زعم‌ آنها غیر خودی هستند آزادی و حق مشارکت دهند تا ببینند چگونه با چنین سیاستی دشمنان مایوس خواهند شد.