Home » ۱۳۹۶ » دی » ۱۹
ریشه اعتراضات اخیر به روایت مصطفی تاج‌زاده

ریشه اعتراضات اخیر به روایت مصطفی تاج‌زاده

سیاه‌نمایی‌هایی که صداوسیما در پنج سال گذشته علیه دولت به راه انداخته‌اند و از آن طرف ایجاد محدودیت برای رسانه‌ها و مطبوعات اصلاح‌طلب امروز آثار سوء خود را نشان می‌دهد. از یک طرف رسانه‌ای نداریم که با مردم بتواند ارتباط برقرار کند، به ویژه معترضان و از سوی دیگر این رسانه‌ها در خارج از ایران شکل گرفته و توانسته‌اند متأسفانه اثر بگذارند تا مردم را به سمت اهدافی که می‌خواهند دعوت کنند. بنابراین باید این تجربه تلخ و این تهدید را به فرصت تبدیل کنیم و از نهادهای حاکمیت گرفته تا دولت، از اصلاح‌طلبان تا خود معترضان با یک تجدیدنظر اساسی بتوانیم آینده بهتری را برای ایران رقم بزنیم.

پایان مونولوگ(عصر تک روایتی به پایان رسیده است) l عمادالدین باقی

پایان مونولوگ(عصر تک روایتی به پایان رسیده است) l عمادالدین باقی

دوره مونولوگ بودن و منبرهای یکطریه و رهنمود دادن به سرآمده است. دلیل استقبال شگرف از تلگرام و صدها رسانه مشابه در جهان، همین حذف جاده یکطرفه خبر و تحلیل است. بشر به صداهای مختلف و چند صدایی عادت کرده است و دیگر نمی شود او را برگرداند. شهروندان دیگر چون گذشته پیامگیر و منفعل نیستند، پیام ساز و فعال اند. در برخی از کشورها مانند ژاپن رسانه های ملی نیز به دوسویه شدن تبدیل می شوند. در برخی کشورها مانند فنلاند بظور کلی سیستم آنالوگ در سراسر کشور برچیده شده و فقط سامانه دیجیتال وجود دارد و بستر چندسویگی ارتباطات در تمام سطوح را فراهم کرده است. در چنین جهانی باید دست از رقابت های یکطرفه بردارند. دلیل اینکه مسئولان مختلف رسانه ای ایران اعتراف می کنند که بزرگترین شبکه تلویزیونی جهان در ایران که با بودجه اش می شود یک کشور کوچک را اداره کرد از رسانه های کوچک شکست خورده همین است که نه تنها یکطرفه است بلکه یکطرفه از نوع خشن و افراطی است به نحوی که جوانی جویای نام، در این رسانه ملی رسما از ترور دفاع می کند و حسرت می خورد که چرا در داخل ایران نمی شود برخی شخصیت های سیاسی را ترور کرد. اگر سیستم متبوع او درست کار می کرد ضمن انفصال دائم از خدمت باید علیه او اعلام جرم می کرد.

حکمرانی در کلاس جهانی ( بخش اول) | محمود سریع‌القلم

حکمرانی در کلاس جهانی ( بخش اول) | محمود سریع‌القلم

اتخاذ تصمیم کاهش قیمت نفت از سوی کشور عربستان در سال جاری، بنا به دلایل کاملاً فنی و اقتصادی بوده و این تصمیم پس از چندین ماه کار دقیق کارشناسی از سوی زبده‌ترین افراد فعال در حوزه انرژی و در سطح بین‌المللی، اعمال شد. بنابراین ترویج این تصور شعارگونه در کشور، مبنی بر اینکه سیاستمداران کشورهای دیگر به کار خود آشنا نیستند، حداقل با آنچه نگارنده در محافل بین‌المللی تجربه کرده، بسیار متفاوت است.