Home » ۱۳۹۶ » بهمن » ۲۱
دو دشمن مصدق برای غلبه بر یکدیگر به مصدقی های دوران خویش روی آوردند | علی نظری*

دو دشمن مصدق برای غلبه بر یکدیگر به مصدقی های دوران خویش روی آوردند | علی نظری*

دکتر محمد مصدق ۱۲سال قبل از سرنگونی شاه غریبانه در روستای احمدآباد کرج در تبعید جان به جان آفرین تسلیم کرد. مصدق از معدود سیاستمداران زمانه ما بود که با مرگش در ۱۴اسفند ۱۳۴۵، تمام نشد! امام و شاه که دو سر یک دعوای تاریخی و متضاد یکدیگر بودند اما در یک نقطه تاریخی به وحدت نظر رسیده بودند.

مصدق منفور این ۲ شخصیت بود. اما در سال ۵۷ و در بزنگاه حساس ماندن یا سرنگونی رژیم سلطنتی، این دو شخصیت در فینال یک بازی شطرنج برای پیروزی خویش به« شاه مهره» مشترکی به نام مصدق متوسل شدند.

از چاه به چاه عمیق‌تر | جواد کاشی

از چاه به چاه عمیق‌تر | جواد کاشی

ممکن است از سر عصبانیت بخواهیم به کلی دین را از عرصه حیات جمعی و فردی بزداییم. اگر این کار مطلوب هم باشد ممکن نیست. مشت به دیوار بتنی می‌کوبیم. موفق هم بشویم، راه برای رشد یک روایت بنیادگرایانه خیلی بیش از آنچه هست می‌گشائیم. ما همچنان برای گشودن راه آینده نیازمند نقش آفرینی مثبت دین هستیم. دین اگر همراه نباشد، مانع هر تحولی است. از آن پدیده‌ها نیست که فکر کنی می‌توانی در خانه بگذاریش و آسوده خیال در را ببندی و بیرون بروی. به همین جهت بر این نکته پای می فشارم که آینده ما از درون بن بست‌ها و امکان‌ها و محدودیت‌های جمهوری اسلامی گشوده می‌شود نه با انقطاع تام از آن.

روایت یک وکیل فرانسوی از مرحوم قطب‌زاده و آقای خمینی در پشت صحنه انقلاب

روایت یک وکیل فرانسوی از مرحوم قطب‌زاده و آقای خمینی در پشت صحنه انقلاب

با این حال، این آغاز مشکلات برای رژیم ایران است. قطب‌زاده به اتهام مشارکت در پروژه سرنگونی خمینی در اوت ۱۹۸۲ اعدام می‌شود. در این قسمت داستان که دوستی و سیاست در هم می‌آمیزند، کریستیان بورگه صدایش را پایین می‌آورد: «واقعاً غم‌انگیز است، من هیچ ایده‌ای در مورد طرح او نداشتم. فکر می‌کنم او به نوعی خودش را قربانی کرد تا به خمینی یادآوری کند که دارد از مسیر انقلاب دور می‌شود. برای او حمله به امام مثل کشتن پدر بود.»